Žrtve kaznenih djela nasilja u obitelji imaju niz prava, a posebno vrijedi istaknuti pravo na pratnju osobe od povjerenja, odnosno osobu koja će joj pružati emocionalnu podršku, oslonac i praktičnu pomoć. To može biti član obitelji, prijatelj, ali i službenik odjela za podršku žrtvama i svjedocima, socijalni radnik, psiholog ili bilo koja druga osoba kojoj žrtva vjeruje i u čijoj se prisutnosti osjeća ugodno. Osoba od povjerenja jedino ne može biti osoba koja i sama može biti saslušana kao svjedok u kaznenom postupku.
S obzirom na to da su žrtve obiteljskog nasilja osobito ranjiva skupina, postoji veliki rizik od ponovnog proživljavanja traumatskih iskustava za vrijeme kaznenog ili prekršajnog postupka, stoga je važno osigurati im adekvatnu psihološku podršku i pristup potrebnim informacijama tijekom cijelog sudskog postupka. Uloga osobe od povjerenja je pritom iznimno važna i može biti ključni faktor u tome hoće li žrtva imati neugodno, stresno iskustvo i ponovnu traumatizaciju na sudu ili će se osjećati zaštićeno i osnaženo.
Žrtva ima pravo sama izabrati tko će biti njezina osoba od povjerenja. Pritom je važno naglasiti da osoba od povjerenja nije opunomoćenik/ica žrtve, što znači da njezina uloga nije pružanje pravnih savjeta niti zastupanje žrtve na sudu. Isto tako, osoba od povjerenja ne smije ni na koji način utjecati na tijek procesnih radnji i na iskaz žrtve.

Potrebe žrtava razlikuju se, no najčešće su:

 • objašnjenje procedure na sud
 • čekanje u zgradi suda
 • potreba da se ne susretnu s okrivljenom osobom prije ulaska u sudsku dvoranu
 • prisutnost osobe od povjerenja za vrijeme davanja iskaza ako je okrivljenik nazočan u sudnici
 • emocionalna potpora
 • potreba za fizičkom zaštitom

Osoba od povjerenja može biti uz žrtvu od trenutka podnošenja kaznene prijave pa do pravomoćnog završetka kaznenog postupka (u policiji, Državnom odvjetništvu i na sudu). Važno je da podrška bude dostupna i prije poduzimanja radnji u postupku (npr. prije odlaska na sud), ali i određeno vrijeme nakon poduzimanja radnji. Svjedočenje često zna biti vrlo iscrpljujuće za žrtvu pa je potrebno osigurati razgovor nakon izlaska iz zgrade suda, zbog mogućnosti ponovnog proživljavanja traumatičnog događaja.

Radnje kojima osoba od povjerenja može pomoći žrtvi prije odlaska na sud su:

 • informirati je o tome kako izgleda svjedočenje
 • dati žrtvi svoj broj, pričekati je ispred zgrade suda
 • podsjetiti je da pojede obrok, ponijeti vodu
 • razviti sigurnosni plan ako za to postoji potreba

Radnje kojima osoba od povjerenja može pomoći žrtvi za vrijeme boravka na sudu su:

 • pomoć u snalaženju u zgradi suda
 • pomoć u izbjegavanju kontakta s okrivljenikom (npr. dolazak u zgradu suda kroz drugi ulaz, fizičko zaklanjanje pogleda prema okrivljeniku, čekanje sa žrtvom na drugom katu zgrade suda ili na drugom kraju hodnika)
 • emocionalna i praktična podrška tijekom svjedočenja (npr. dodati maramice ili vodu da žrtva ima osjećaj da nije sama i da je netko uz nju).

Radnje kojima osoba od povjerenja može pomoći žrtvi nakon izlaska iz zgrade suda su:

 • emocionalna potpora
 • saslušati žrtvu kako se osjeća nakon svjedočenja (kako se osjećala neposredno prije svjedočenja, za vrijeme svjedočenja, nakon svjedočenja)

Odlazak na sud i svjedočenje mogu za žrtvu predstavljati velik izvor stresa zbog mogućnosti ponovnog proživljavanja događaja o kojem svjedoči. Žrtve se često boje ponovnog susreta s okrivljenikom. Podrška osobe od povjerenja ima snažnu ulogu u osjećaju zaštićenosti žrtve, smanjenju stresa i utjecaju na stabilizaciju žrtve prilikom odlaska na sud kako bi žrtva uspjela dati svoj iskaz. S obzirom na to, važno je osvijestiti javnost te žrtve i svjedoke kaznenih djela o postojanju ovakve vrste podrške koja uvelike olakšava nošenje sa stresom sudskog postupka.