U ovom trenutku nije poznat broj žena koji živi s nasilnikom, no procjenjuje se da svakih 15 minuta jedna žena u Hrvatskoj doživi nasilje. Prema podacima pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, prošle godine ubijeno je 14 žena od strane bliskih muških osoba, najčešće bivših bračnih ili sadašnjih partnera, a ove godine je dosad ubijeno 12 žena i brojka nažalost neprestano raste. Žene koje žive s nasilnikom cijelo vrijeme pokušavaju izbjeći opasne i rizične situacije. Jedan od načina kako se zaštititi je i plan zaštite od nasilja u obitelji kojim se procjenjuju rizici i opasnosti te se unaprijed planira zaštita i sigurnost žene i djece.
Ako ste žrtva nasilja u obitelji, možete se obratiti Centru za socijalnu skrb ili organizacijama civilnog društva koje imaju savjetovalište za žene žrtve nasilja te će Vam pomoći sastaviti Vaš osobni plan sigurnosti. No možete ga sastaviti i sami. Njime si povećavate šanse da buduće napade nasilnika preživite na najsigurniji mogući način. Plan sigurnosti se razlikuje ovisno o situaciji u kojoj se trenutno nalazite. To može biti plan koji ćete koristiti za vrijeme nasilnog događaja, plan kojim ćete isplanirati korake napuštanja nasilne veze i plan kada više ne živite s nasilnikom, ali se želite osjećati sigurnije. U nastavku slijede neki od ponuđenih prijedloga koji Vam mogu poslužiti za sastavljanje Vašeg osobnog plana sigurnosti.

Prijedlozi načina zaštite za vrijeme nasilnog događaja:

 • za vrijeme nasilnog događaja, idite u prostorije iz kojih postoji izlaz. Ako živite u prizemlju, budite blizu hodnika ili sobe s prozorom, a izbjegavajte prostorije gdje ne postoji izlaz ili su pune potencijalnih opasnosti poput kupaonice jer je puna tvrdih površina ili kuhinje jer se tamo nalaze noževi
 • pokušajte se dogovoriti s osobom kojoj vjerujete (npr. susjed, prijateljica) da, ako čuje buku koja dolazi iz vašeg kućanstva, obavijesti policiju
 • saznajte broj najbliže policijske stanice i čuvajte ga na mjestu koje je lako dostupno
 • provjerite zaključavaju li se sva vrata u kućanstvu i ključeve držite kod sebe
 • dogovorite se s djecom za signal koji ćete koristiti u situacijama kada je potrebno zvati policiju, naučite ih broj policije i informacije koje trebaju reći policiji poput Vaše kućne adrese
 • ako Vas nasilnik lovi, isplanirajte što možete koristiti kao prepreku

Prijedlozi pripreme za odlazak od nasilnika:

 • odlazak planirajte kada nasilnik nije kod kuće i situacija je mirna
 • ako to nije moguće, pozovite policiju i/ili Centar za socijalnu skrb i uz pratnju napustite kućanstvo
 • ako ste u mogućnosti, štedite novac i držite ga na sigurnom mjestu
 • kopirajte sve dokumente i spremite ih na sigurno
 • otvorite račun u banci na svoje ime, za koji nasilnik nije ovlašten, kako bi osobno mogli podići plaću ili dječji doplatak
 • informirajte se o svojim pravima; kontaktirajte SOS telefon za žene žrtve nasilja, savjetovalište za žene žrtve nasilja ili Centar za socijalnu skrb
 • isplanirajte koja su to sigurna mjesta na koja biste mogli otići ako se trebate skloniti od nasilnika
 • pripremite torbu s osnovnim stvarima: najnužnija odjeća, osobna iskaznica, zdravstvena iskaznica, vjenčani list, vozačka dozvola, putovnica, rodni listovi (za sebe i djecu), dokumenti o imovini, medicinska
 • dokumentacija, kreditne kartice, lijekovi
 • Ukoliko ste u mogućnosti, dokumentirajte nasilje. Kasnije to možete iskoristiti kao dokaz na sudu da se nasilje zaista dogodilo.

Neki od prijedloga za dokumentiranje nasilja su:

 • vodite dnevnik (zapišite točan datum, vrijeme, mjesto, tko i kako vas je napao, vrsta nasilja, postoje li svjedoci, posljedice i povrede)
 • čuvajte prijeteće poruke (e-mail, SMS, pisma)
 • u slučaju povrede, obavezno posjetite liječnika koji mora povredu dokumentirati u zdravstvenom kartonu

Vrlo je važno znati kako rizik od nasilja raste kada krenete poduzimati potrebne radnje napuštanja nasilne veze jer tada nasilnik pojačava svoj sustav kontrole, stoga trebate biti spremni na djelovanje. Budući da Vi najbolje poznajete ponašanje nasilnika i njegove navike, možete to znanje iskoristiti kako bi napravili najbolji mogući plan napuštanja nasilnika. Iako nemate kontrolu nad nasilnikovim ponašanjem, možete izabrati kako najbolje reagirati za vrijeme nasilnih epizoda, izbjeći opasnost i zaštititi sebe i djecu.

Autonomni ženski centar. (2016). Sigurnosni plan – Plan zaštite od nasilja u porodici. https://www.womenngo.org.rs/images/publikacije-nasilje/Sigurnosni_plan-Plan_zastite_od_nasilja_u_porodici.pdf
Centar za socijalnu skrb Čakovec. Primjer plana sigurnosti. http://czss-ck.hr/userfiles/downloads/PLAN%20SIGURNOSTI.pdf