O programu

Detalji i vrijeme provedbe

Kratki opis programa

Korijeni nasilja nad ženama leže duboko u strukturi društva, a nasilje predstavlja najčešći oblik kršenja ljudskih prava u Europi. Iako su žene najčešće žrtve nasilja, nije zanemariv niti broj muškaraca, djece i osoba starije životne dobi koje trpe svakodnevno nasilje u obitelji. Često su osobe koje su žrtve nasilja u obitelji meta i za zlostavljače na radnom mjestu, jer nasilje u obitelji utječe na njihovo svakodnevno funkcioniranje, na njihove odnose, mentalno zdravlje, postaju ranjiviji i samim time podložniji drugim zlostavljačkim odnosima. Nasilje ne označava samo tjelesne udarce, već i prijetnje, prisilu, ograničavanje slobode, seksualno i psihološko mučenje, što uvelike oštećuje obitelji i nanosi psihičke i fizičke boli. Nasilje nad ženama se događa i ono je prisutno, bilo da se odvija u obitelji, na ulici ili na radnom mjestu i ne poznaje obrazovanje, status ili položaj.
Cilj projekta je osigurati savjetodavnu pomoć žrtvama nasilja u obitelji, a također i jačanje kapaciteta udruge za pružanje usluga u savjetovalištu žrtvama obiteljskog nasilja. U ovom projektu to će se postići sljedećim aktivnostima: pružanje psihosocijalne pomoći, besplatne pravne pomoći, edukacije i supervizije za zaposlenike i vanjske suradnike udruge te informiranje i senzibilizacija javnosti o problematici nasilja u obitelji. Iz svega navedenog, vidljivo je da Udruga mobbing želi proširiti i ojačati svoje kapacitete za pružanje psihosocijalne pomoći različitim skupinama korisnika te na taj način ponuditi još jedno mjesto gdje žrtve nasilja u obitelji mogu potražiti i dobiti pomoć.

Vremensko razdoblje trajanja programa:

1. siječnja 2022. – 31. prosinca 2022.

Cilj programa:

Opći cilj programa je doprinijeti smanjenju obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama kroz savjetovanje, edukaciju, multidisciplinarnu suradnju i senzibilizaciju javnosti o problemu nasilja.

Korisničke skupine:

Ciljana skupina ovog projekta su žrtve obiteljskog nasilja, različitog spola te različite dobi, s obzirom na to da je savjetovalište namijenjeno također i osobama starije životne dobi koje se susreću s različitim oblicima nasilja u obitelji. Osim njih kao primarnih korisnika, projekt će obuhvatiti i građane (opću populaciju), lokalnu i regionalnu samoupravu, obitelji, udruge i građanske inicijative, poslodavce, ustanove socijalne skrbi, žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava te sve druge osobe koje su na neki način bile žrtva ili svjedok nasilja u obitelji.

Očekivani rezultati programa:

Dugoročne promjene koje se postižu ovim projektom su bolja informiranost žrtava obiteljskog nasilja o njihovim pravima i zaštiti, mjesto na kojem mogu dobiti besplatne pravne savjete kako bi se smanjila stopa nasilja te psihosocijalnu pomoć i podršku, kako bi očuvali svoje mentalno zdravlje nakon traumatskih događaja. Dodatan rezultat je još jedno mjesto više na koje se žrtve mogu javiti kako bi dobile potrebnu pomoć stručnjaka, budući da sram i krivnja koju žrtva osjeća nakon zlostavljanja te stigma od strane okoline dovode do toga da žrtva nasilja u obitelji izbjegava potražiti pomoć u ustanovama u svojoj neposrednoj blizini. Također, zaposlenici Udruge Mobbing bit će educirani o pravima i potrebama žrtava nasilja u obitelji, a također će proći i kroz superviziju, što će Udruzi dugoročno donijeti osnažene organizacijske kapacitete te stručno osoblje koje se usavršava, obogaćuje svoje znanje i vještine te radi na osobnom profesionalnom razvoju.

Spriječimo nasilje u obitelji

Prema podatcima MUP-a, ukupan broj počinitelja kaznenog djela nasilja u obitelji je za 2019. godinu bio 1134, od čega su većina počinitelja bili muškarci, a većina žrtava žene. S druge strane, broj prekršaja prema Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji bio je 7628, dok je za 2020 taj broj nešto niži (7012).