Mjesto sigurnosti i podrške za žrtve nasilja u obitelji

Pružanje psihosocijalne pomoći i besplatne pravne pomoći

Senzibilizacija javnosti o problemu nasilja

Edukacija i supervizija za zaposlenike udruga

Što je obiteljsko nasilje i koliko je učestalo?

Obiteljsko nasilje je niz ponašanja pomoću kojih osoba pokušava uspostaviti kontrolu i moć nad drugim osobama koristeći silu, manipuliranje i zastrašivanje. Kada pričamo o nasilju, većina zamišlja žrtvu, najčešće ženu, koja ima niz fizički vidljivih ozljeda na tijelu.

Iako to predstavlja jedan od ekstremnijih oblika fizičkog nasilja, obiteljsko nasilje obuhvaća i druge, često suptilnije radnje i ponašanja. Primjerice, obiteljsko nasilje može biti i psihološko u kojem se ponižava partnera, neprestano se kritizira ili ispituje partnera, izaziva se osjećaj krivnje, prijeti se samoubojstvom, izolira se partnera od prijatelja ili rodbine

Zašto netko postane zlostavljač?

U prijašnjem članku definirali smo obiteljsko nasilje te opisali njegove oblike, a sada ćemo opisati psihološke aspekte zlostavljača. Zašto jedna osoba postane zlostavljač, a druga ne? Poznata uzrečica kaže da prilika čini lopova, ali često prilika čini i čovjeka. Međutim, neće ista prilika dovesti do istih ponašanja kod svih.

Neke osobe, koje su često bile odgajane u vrlo strogim pravilima i uvjetima, ne uspiju razviti sposobnosti rješavanja problema jer okolina u kojoj su odrastali nikada nije poticala samostalno traženje rješenja zbog unaprijed strogo određenih zadataka i ponašanja.

U odrasloj dobi, takve osobe su sklonije doživljavati svijet kao crno-bijel što im otežava prilagodbu na složene društvene uvjete u kojima žive. Kada postanu frustrirane, što se često događa u bliskim odnosima, mogu biti sklonije nezadovoljstvo iskaliti na drugima, često slabijima od sebe.

Program je financiran od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.